آیکون منو
1397/11/3 چهارشنبه

معرفی خدمت

صدور مجوز فعالیت های تنوع زیستی (ازقبیل برپایی نمایشگاه، کارگاه تاکسیدرمی، باغ وحش و ...)

نام خدمت کلان

14041129000

شناسه خدمت کلان

صدور مجوز برپایی نمایشگاه های حیات وحش

عنوان زیر خدمت

14041129101

شناسه زیرخدمت

G2C، G2B

نوع خدمت

 

 

 

 

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

https://www.doe.ir/Portal/home/?893408/%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4

آدرس اینترنتی خدمت

دانلود

فایل شناسنامه خدمت

 

شرایط ارائه خدمت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمت  

واجدین شرایط درخواست خدمت

تصویر اساسنامه شرکت ،  تصویر صفحه اول شناسنامه ،  تصویر کارت ملی پلان کلی جا نمایی تاسیسات و امکانات در نظرگرفته شده ،  تصویر اسناد تملک یا تصرف قانونی ،  نقشه مقدماتی نقشه با مقیاس   1،50000،  تصویر کارت دامپزشکی ،  قرارداد دامپزشک ، پروانه اشتغال به کار درمانی

مدارک لازم برای درخواست خدمت

راهنمای ارائه خدمت

درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات اداری در ستاد و در ادارات کل استانها

ساعات کاری ارائه خدمت

از طریق سایت رسمی سازمان پاسخ ارائه می گردد.

محل مراجعه برای دریافت جواب

حداکثر سه ماه  

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

بر اساس هر نفر ساعت  15000 ریال  

هزینه ارائه خدمت

درون سازمانی: ادارات کل استانی ، معاونت محیط زیست طبیعی (دفتر زیستگاهها و امور مناطق) ، معاونت محیط زیست دریایی
برون سازمانی:
برحسب نوع و مکان پروژه

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

 

دیاگرام مراحل صدور مجوز برپایی نمايشگاه های حیات وحش

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *